loader image

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ORIENTAL EXPRESS

Πάρε μέρος στο διαγωνισμό “Πόσα θα φας” της Oriental Express.
Δήλωσε συμμετοχή και σε περιμένουμε, να φας όσα περισσότερα Ποτ Νουντλς Oriental Express μπορείς, σε 10’.
Έλα την Κυριακή 01.10.2023, στις 15.00 στο ΣΚ Ι. Βελλίδης και κέρδισε μοναδικά δώρα! Στο διαγωνισμό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Γι’ αυτό μη χάνεις χρόνο!

 1. Η ανώνυμη εταιρία «ΦΛΕΪΒΟΡ ΦΑΚΤΟΡΙ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «FLAVOUR FACTORY» και με Α.Φ.Μ: 095668648 (εφεξής «η Εταιρεία») που εδρεύει στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Τ.Θ. 1274, ΟΔΟΣ 16, Ο.Τ. 39Β, Γ’ ΦΑΣΗ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΤΚ. 57022), με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 059168204000 διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό),  με τίτλο: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ORIENTAL EXPRESS – ΠΟΣΑ ΘΑ ΦΑΣ;», στα πλαίσια της εκδήλωσης ANIME CON : RUN THESSALONIKI V.
 2. Η υποβολή των συμμετοχών θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα 18/09/23 μέχρι και την Τετάρτη 27/09/2023 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ενώ αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών. Σε περίπτωση ανηλίκου, τη συμμετοχή θα πρέπει να την εγκρίνει με υπεύθυνη δήλωση ο κηδεμόνας.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων χρήσης του διαγωνισμού καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται οι συμμετέχοντες να συμπληρώσουν την online φόρμα στο tab (Συμμετοχή στο Διαγωνισμό Oriental Express -Πόσα θα φας;) της ιστοσελίδας www.anime-con.gr , συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία. Στο διαγωνισμό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (20 πρώτες συμμετοχές). Η αιτήσεις θα ελέγχονται, και οι αποδεκτοί συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα ενημερώνονται μέσω mail. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να φάνε όσα περισσότερα Ποτ Νουντλς Oriental Express μπορούν, σε 10 ‘.
 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Κυριακή, 01/10/2023, στην αίθουσα «Φίλιππος», στο Σ.Κ. Ιωάννης Βελλίδης μεταξύ 15.00-16.00.
 3. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ : Μετά από την έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, θα αναδειχθεί νικητής εκείνος που θα κερδίσει τη δοκιμασία και θα φάει τα περισσότερα Ποτ Νουντλς Oriental Express, σε 10 ‘. Ο νικητής θα αναδειχθεί στο τέλος του διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί το όνομά του. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρίας πως οι συμμετέχοντες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής, είναι στην ευχέρειά της να τους αποκλείσει. Ο νικητής θα κληθεί να παραλάβει τα δώρα του από το ειδικό σημείο που θα ορίσει ο διοργανωτής.
 4. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ: Θα αναδειχθεί ένας νικητής (1), οι οποίος θα κερδίσει τα εξής Δώρα:
 • Σειρά βιβλίων Manga των Mangatellers
 • 1 τσάντα με προϊόντα Oriental Express
 • 1 τσάντα με προϊόντα Oriental Express Japanese Range

 

Τα παραπάνω δώρα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα, δεν αντικαθίστανται με άλλα αντικείμενα, ούτε ανταλλάσσονται με χρήματα

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ–ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ : Υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζόμενων η στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως : Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του διαγωνισμού καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή και μετά το πέρας αυτού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι διαγωνιζόμενοι, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις–πέραν του ανωτέρω σκοπού–και για τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας με e-mail για νέα ή προσφορές κλπ. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται και σε περίπτωση τυχόν διακοπής ή προβλήματος κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού, εξαιτίας έκτακτων προβλημάτων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει με κάθε τρόπο και μέσο (π.χ. στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) τη συμμετοχή των χρηστών στον εν λόγω Διαγωνισμό, χωρίς τη συγκατάθεση τους, ακόμη και μετά τη λήξη του ως άνω Διαγωνισμού. Εξυπακούεται ότι οι χρήστες δεν θα δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση κλπ., καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού από την Εταιρεία.
 2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει την ώρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο Facebook και στο Instagram, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας είτε μέσω της ιστοσελίδας του διοργανωτή καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.
 3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.
 4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 5. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.